تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي

عنوان خدمت تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرايي
شناسه خدمت ۱۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰
نام سامانه و آدرس تخصيص بودجه
gb.mporg.ir
نوع خدمت خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G۲G)
شرح خدمت تخصيص بودجه به كليه دستگاه ها و استانهاي كشور
مدارك لازم براي انجام خدمت ندارد
قوانين و مقررات بالادستي قانون بودجه ساليانه كشور
متوسط مدت زمان ارايه خدمت يك روز
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار
  1. امور بخشي، اطلاعات مربوط به تخصيص را در سامانه وارد مي كند.
  2. معاون بخشي اطلاعات وارد شده توسط امور بخشي را بررسي و در صورت موافقت، تاييد مي كند.
  3. امور تلفيق اطلاعات وارد شده توسط معاون بخشي را بررسي و پس از تاييد براي رئيس سازمان ارسال مي كند.
  4. رئيس سازمان اطلاعات ارسال شده توسط امور تلفيق را بررسي و در صورت موافقت تاييد مي كند.
  5. تخصيص به دستگاههاي اجرايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.


كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است