خدمات الکترونیکی

 سامانه كاركنان نظام اداري كشور

   سامانه نظام يكپاچه آماري

   سامانه مبادله موافقتنامه

   سامانه جامع هوشمند تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي

   سامانه مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي

   سامانه عملكرد اعتبارات هزينه اي

   سامانه بودجه استاني(سبا)

   سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين(ساترا)

   پايگاه اطلاعات نشريات آماري

   سامانه نظارت پروژه هاي عمراني

   سامانه خدمات امور بازنشستگان

   سامانه نظام جامع پيشنهادات

   سامانه لايحه بودجه

   سامانه عملكرد احكام بودجه

   سامانه عملكرد اعتبارات هزينه اي ملي

   سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي (سما)

   سامانه ملي فهرست بها، برآورد اجراء و تعديل

   سامانه لايحه بودجه

   سامانه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

   سامانه بودجه شركتهاي دولتي

   سامانه مديريتي كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي

   سامانه ثبت كمك دستگاه هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي

   سامانه ارتباطات مردمي

   سامانه رسيدگي به شكايات

   سامانه نظام فني و اجرايي كشور

   سامانه شوراي عالي انفورماتيك

   پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

   سامانه امور اقتصاد كلان

   پايگاه تحليل احتمالي خطر لرزه اي ايران

   پرتال ملي مشاركت عمومي – خصوصي

   سامانه ميز خدمت مركز خدمات سرمايه گذاري استان بوشهر

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است