تاریخ بروزرسانی:

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • تا انتهای آذرماه 1400

اطلاعات سال 1400 تا انتهای آذرماه قرار گرفته است

دریافت
تا انتهای آذرماه 1400
1399

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • 1399

اطلاعات سال 99 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار

  • 1398

اطلاعات سال 98 را می توانید از اینجا دریافت کنید

دریافت
1398