مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاههاي اجرايي

عنوان خدمت مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاههاي اجرايي
شناسه خدمت ۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰
نام سامانه و آدرس مبادله موافقتنامه
pe.mporg.ir
نوع خدمت خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G۲G)
شرح خدمت مبادله موافقت نامه با كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادها (قبل از تخصيص بودجه به دستگاه ها)
مدارك لازم براي انجام خدمت ندارد
قوانين و مقررات بالادستي قانون بودجه ساليانه كشور و دستورالعمل مبادله موافقتنامه
متوسط مدت زمان ارايه خدمت يك روز
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار
  1. دستگاههاي اجرايي، اطلاعات مربوط به فرم هاي مبادله موافقتنامه را از طريق سامانه وارد مي كنند.
  2. اطلاعات وارد شده در فرمهاي مبادله موافقتنامه توسط دستگاه اجرايي تابعه براي دستگاه اجرايي اصلي ارسال مي شوند.
  3.  دستگاه اجرايي اصلي فرمهاي دريافت شده مبادله موافقتنامه را در صورت تاييد براي دفاتر بخشي ارسال مي كند.
  4. دفاتر بخشي، فرمهاي تاييد شده را براي دفتر تلفيق ارسال مي كنند.
  5. دفتر تلفيق فرمهاي دريافت شده را براي معاون بخشي ارسال مي كند.

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است