نظارت بر هزينه كرد كمك هاي بلاعوض اشخاص حقوقي

عنوان خدمت نظارت بر هزينه كرد كمك هاي بلاعوض اشخاص حقوقي
شناسه خدمت ۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۱
نام سامانه و آدرس سامانه مديريتي كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي
tab۱۷.mporg.ir
نوع خدمت خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G۲G)
شرح خدمت طبق ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم توسعه ، هر گونه كمك بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي در اين سامانه ثبت مي شود .
مدارك لازم براي انجام خدمت درخواست اطلاعات از دستگاهها براي ثبت اطلاعات
قوانين و مقررات بالادستي قانون برنامه پنجم و قانون برنامه ششم توسعه
متوسط مدت زمان ارايه خدمت بلافاصله
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار
    1. درج عنوان كمك، كمك گيرنده، دستگاه اجرايي مربوطه و كارشناسان مربوطه

عنوان كمك در جدول شماره ۱۷ قانون بودجه:
رديف كمك مندرج در جدول ۱۷ قانون بودجه:
شماره شناسايي:
نام موسسه كمك بگير:

نام كارشناس رابط بين موسسه و سازمان برنامه و بودجه:
نام كارشناس مربوطه در سازمان برنامه و بودجه:
دستگاه اجرايي مربوطه:
كد شناسايي دستگاه اجرايي مربوطه:

  1. بانك اطلاعات مشخصات موسسه، اعتبارات موسسه، عملكرد موسسه

مشخصات موسسه

وضعيت اعتبار در سالجاري

وضعيت اعتبارات سالهاي گذشته

پيشنهاد اعتبار

پيشنهاد تخصيص

شاخص‌هاي عملكرد موسسه

شاخص‌هاي مديريتي برنامه و  بودجه

گزارش جلسات

گزارش بازديد و نظارت

گزارش‌گيري


كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است