میز خدمت الکترونیکی

  سامانه های بودجه  

  لایحه بودجه >>> شناسنامه خدمت   توضیحات خدمت

   بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد >>> شناسنامه خدمت  

 بودجه شرکت های دولتی

   مبادله موافقتنامه >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

   بودجه هزینه ای استانی >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

   ثبت کمک دستگاه های اجرایی >>> توضیحات خدمت

   سامانه مدیریتی کمک به اشخاص غیر دولتی >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

 

  سامانه های برنامه  

  گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

  برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی 

  ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) >>> شناسنامه خدمت  

  نظام یکپارچه پیشبرد و پایش پروژه های اقتصاد مقاومتی 

 

  سامانه های نظارت  

  فهرست بها، برآورد اجرا و تعدیل >>> شناسنامه خدمت توضیحات خدمت

   نظارت پروژه های عمرانی >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

  عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

  عملکرد اعتبارات هزینه ای استانی >>> شناسنامه خدمت  

  نظام فنی و اجرایی کشور 

  تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات) >>> شناسنامه خدمت  توضیحات خدمت

  عملکرد احکام بودجه ای

  بانک اطلاعات قراردادهای کشوری 

  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات

  معاملات بخش عمومی کشور

  پایگاه اطلاعات دانش آموختگان کشور

 

  سایر سامانه ها  

  سامانه ارتباطات مردمی

  سامانه رسیدگی به شکایات

   خدمات امور بارنشستگان

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است