رضا
میهمان
رضا

داده هاي آماري همواره مبناي اصلي تصميم گيريهاي خرد و كلان اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در تمام جوامع ميباشد كه ميبايست در تهيه آن نهايت دقت و حدت صورت پذيرد. در سازمان مديريت نيز اطلاعات آماري موجود بيش از هر منبع ديگر مورد بهره برداري قرار ميگيرد كه ميبايست در توليد و گسترش آن بيش از پيش تلاش نمود و با توجه به اينكه عمده اطلاعات از دستگاههاي اجرايي استان أخذ ميگردد بنظر ميرسد توجيه روساي دستگاهها جهت انتخاب كارشناس مربوطه إلزامي باشد

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است