آشنایی با انواع اینفوگرافیک

اینفوگرافیک از پیوند دو حوزه اطلاعات و گرافیک حاصل می شود و نوعی نمایشگر بصری اطلاعات است که اطلاعات را به زبانی ساده و قابل فهم به مخاطبان و کاربران انتقال می دهد.

اینفوگرافیک می کوشد تا حجم بالایی از اطلاعات (ولو پیچیده) را در فضایی محدود، به شکلی جذاب، بصری و ساده منتقل کند.

این نوع گرافیک با اهداف مختلف و با کارکردها و کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد که از این جمله، اهداف آموزشی، خبری، اطلاع رسانی، تبلیغی و بازاریابی، ارائه هشدار، توصیه، جوابیه، گزارش های مدیریتی و… هستند.

اینفوگرافیک در همه رسانه ها به جز رسانه های صوتی/ سمعی، ورود یافته است (همچون رادیو و پادکست ها). ورود اینفوگرافیک به رسانه های مختلف، اشکال متفاوتی از آن را حاصل کرده است که با شکل گیری رسانه های جدید، اشکال جدیدتری را از آن می توان شاهد بود.

لذا بخشی با عنوان اطلاع نگاشت در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهرایجاد شده تا به ارائه اطلاعات به شیوه ای متفاوت به کاربران بپردازد.

 

نماگر تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار  استان بوشهردر مهر ماه 1399.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار استان بوشهر در مهر ماه سال جاری با5/7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شده و به 258/5 رسیده است . این شاخص دراستان نسبت به مهر 1398 برابر42/3 درصد افزایش یافته است . نرخ تورم مهر ماه استان برابر 25/8 درصد و نرخ تورم کشور درهمین ماه 27/2 درصد برآوردشده است . ضمنا استان آذربایجان غربی با 23/1 درصد کمترین نرخ تورم و استان هرمزگان با 32/6 درصد بیشترین نرخ تورم را درکشور داشته  اند .

 

 

نماگر تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار استان بوشهر در آبان ماه 1399.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار استان بوشهر در آبان­ماه سال­جاری 3‏/7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شده و به 4‏/277 رسیده است. این شاخص دراستان نسبت به آبان 1398 برابر6‏/50 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم آبان­ماه استان برابر 28 درصد و نرخ تورم کشور درهمین ماه 29 درصد برآورد شده است. ضمناً استان آذربایجان غربی با 4‏/25 درصد کمترین نرخ تورم و استان هرمزگان با 2‏/34 درصد بیشترین نرخ تورم را درکشور داشته­ اند.

نماگر تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار استان بوشهر درآذر و دی ماه 1399 .

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار استان بوشهر در آذر و دی ماه  سال­جاری به ترتیب با 2‏/1و 5‏/2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شده و به 6‏/280 و 5‏/287 رسیده است. این شاخص در استان نسبت به آذر و دی ماه سال  1398 به ترتیب  برابر2‏/44 و 2‏/46 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم آذر و دی ماه استان به ترتیب برابر 5‏/29 و 2‏/31  درصد و نرخ تورم کشور در آذر و دی ماه 5‏/30 و 2‏/32 درصد برآورد شده است. ضمناً در دی ماه 1399 استان مرکزی با 8‏/28 درصد کمترین نرخ تورم و استان هرمزگان با 5‏/36 درصد بیشترین نرخ تورم را درکشور داشته ­اند.

 

 

 نماگر تغییرات شاخصهای نیروی کار استان بوشهر در پاییز سال 1399 ( جمعیت 15 ساله و بیشتر) .

نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز  1399برابر 9‏/38 درصد است . این نرخ نسبت به فصل  مشابه سال قبل 6‏/2 واحد درصد کمتر شده است . نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال 1399 برابر 4‏/41 درصد بدست آمده است که کاهش 9‏/2 واحد درصدی را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد . استان بوشهر رتبه 26 را دربین 31 استان کشور از نظر بالا بودن نرخ مشارکت داشته است . بدین معنی که 25 استان کشور نرخ مشارکت بالاتری از استان بوشهرداشته اند . استان هرمزگان با 5‏/50 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و استان سیستان و بلوچستان با 9‏/32 درصد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور داشته اند .

نرخ بیکاری استان در پاییز 1399 برابر 9 درصد است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4‏/0 واحد درصد کاهش یافته است . نرخ بیکاری در کشور در پاییز 1399 برابر 4‏/9 درصد بوده که 2‏/1 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته  است . استان بوشهر در پاییز 1399 رتبه 17 را دربین 31 استان کشور از نظر نرخ بیکاری داشته است . بدین معنی که 15 استان کشور نرخ بیکاری بالاتری از استان بوشهر داشته اند . استان آذربایجان غربی  با 5‏/15 درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان خراسان رضوی با 1‏/5 درصد کمترین نرخ بیکاری را در پاییز 1399 داشته اند .

نسبت اشتغال  استان در پاییز 1399برابر 4‏/35 درصد است . این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1‏/2 واحد درصد کمتر شده است . نسبت اشتغال کشور در سه ماهه سوم سال 1399 برابر 5‏/37  درصد بدست آمده است که کاهش 1‏/2 واحد درصدی را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد . استان بوشهر رتبه 22 را دربین 31 استان کشور از نظر بالا بودن نسبت اشتغال داشته است . استان خراسان رضوی  با 8‏/44  درصد بیشترین نسبت اشتغال و استان سیستان و بلوچستان با 9‏/29 درصد کمترین نسبت اشتغال را در کشور داشته اند . کاهش هر سه شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در کشور نشان دهنده خروج نیروی انسانی از بازارکار در استان و کشور است .

 

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است