تاریخ بروزرسانی:

افزایش 56 درصدی اعتبارات هزینه ای استان بوشهر در لایحه بودجه

افزایش 56 درصدی اعتبارات هزینه ای استان بوشهر در لایحه بودجه

افزایش 56 درصدی اعتبارات هزینه ای استان بوشهر در لایحه بودجه

افزایش 56 درصدی اعتبارات هزینه ای استان بوشهر در لایحه بودجه/ بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت به نسبت سالهای قبل

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر، علی درویشی از افزایش 56 درصدی اعتبارات هزینه ای این استان در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در خصوص سهم استان از لایحه بودجه 1400 کشور گفت: در لایحه پیشنهادی که دولت تقدیم  مجلس شورای اسلامی کرده است رشد چشم گیری را در اعتبارات هزینه ای و عمرانی سال 1400 استان شاهد هستیم که زمینه را برای بهره برداری از بسیاری پروژه های عمرانی در سطح استان فراهم خواهد نمود.

وی در ادامه افزود: بسیاری از پرداختی به کارکنان دولت که در سال جاری منوط به فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی بوده، منابع آن در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده و شاهد پرداختی های منظم و مستمر رفاهی به کارکنان دولت وبهبود وضعیت معیشتی آنها خواهیم بود.

 

 

اخبار مرتبط