تاریخ بروزرسانی:

برنامه راهبردي استان در راستاي جهش توليد تدوين گرديد.

برنامه راهبردي استان در راستاي جهش توليد تدوين گرديد.
برنامه راهبردي استان در راستاي جهش توليد تدوين گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر: دكتر درويشي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با  اشاره به نامگذاري امسال بنام جهش توليد اظهار داشت: برنامه  هاي خوبي در راستاي سال جهش توليد در سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين شده است و ساختارهاي مورد نياز جهت طبقه بندي  پروژه هاي اولويت دار در اين راستا شكل گرفته است.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر

برنامه راهبردي استان در راستاي جهش توليد تدوين گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر: دكتر درويشي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با  اشاره به نامگذاري امسال بنام جهش توليد اظهار داشت: برنامه  هاي خوبي در راستاي سال جهش توليد در سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين شده است و ساختارهاي مورد نياز جهت طبقه بندي  پروژه هاي اولويت دار در اين راستا شكل گرفته است.

دكتر درويشي گفت: در سال گذشته ۱۴ هزار ميليارد تومان صرف واردات كالاي اساسي شد، كه با توجه به محدوديت هاي مختلف  ارزي كه در سال جاري وجود دارد بايد از ظرفيت توليد داخلي به منظور  كاهش واردات اقلام اساسي اقدام نماييم.
وي يادآور شد در سال جاري در سطح كشور بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته است كه از طريق اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ، ظرفيت هاي قانون بودجه و منابع شركت هاي دولتي تامين ميگردد.

علاوه بر اين بخش زيادي از منابع بخش بانكي در قالب تسهيلات، نياز هاي سرمايه گذاران و بخش خصوصي را مرتفع خواهد نمود.
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بيان داشت: استفاده از شركت هاي دانش بنيان در راستاي تحقق اهداف جهش توليد در استان مورد تاكيد قرار گرفته است، ايشان گفتند پس از ابلاغ دستور العمل جهش توليد با تشكيل جلسات متعدد كارشناسي در سازمان در نهايت ۱۱۵ پروژه در اين راستا از  دستگاهاي اجرايي اخذ و در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورد بررسي قرار گرفت.
ايشان اضافه نمودند، اين طرح ها و پروژه ها به طور كلي مطابق با رويكرد هاي اولويت دار استان در بخش هاي ، كشاورزي و آبزي پروري و شيلات، صنعت و معدن ،گردشگري و بهداشت و در مان با تاكيد  ويژه بر استفاده از ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و منابع تسهيلاتي سيستم بانكي برنامه ريزي گرديده است.

اخبار مرتبط