تاریخ بروزرسانی:

برگزاری همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان

برگزاری همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان

برگزاری همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان توسط مرکز آموزش وپژوهش توسعه وآینده نگری استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتای استان بوشهر در تاریخ 17 مهرماه 1402 ( دوشنبه ساعت 09:00 صبح ) درسالن آمفی تاتر مرکز آموزش وپژوهش توسعه وآینده نگری برگزار گردید.

اخبار مرتبط