تاریخ بروزرسانی:

بهره برداری از5315 پروژه عمرانی با ارزش 5342 میلیارد تومان از سال 93 تا کنون

بهره برداری از5315 پروژه عمرانی با ارزش 5342 میلیارد تومان از سال 93 تا کنون

بهره برداری از5315 پروژه عمرانی با ارزش 5342 میلیارد تومان از سال 93 تا کنون

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: اولین مرحله از تخصیص اعتبارات استان در سال جاری به خزانه ارسال گردید.  علی درویشی اظهار داشت به منظور بهره برداری از برخی پروژه ها در شهرستانها اولین مرحله از تخصیص اعتبارات استان به خزانه جهت پرداخت به دستگاه های اجرایی ارسال گردید.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اعلام نمود ، با توجه به برنامه ریزی انجام شده امسال نیز پروژه های متعددی در بخش های مختلف برای بهره برداری در سال جاری در شهرستان های استان در نظر گرفته شده است که مرحله اول تخصیص برای افتتاح های مزبور در هفته دولت تامین مالی شده است.

در ادامه ایشان افزودند طی سالیان گذ شته این سازمان با تامین5342 میلیارد تومان از منابع استانی و پیگیری از منابع بودجه ملی زمینه افتتاح و بهره برداری از 5315 پروژه را فراهم نموده است.

اخبار مرتبط