تاریخ بروزرسانی:

تقدیر رئیس سازمان از همکاران بخش اداری مالی

تقدیر رئیس  سازمان از همکاران بخش اداری مالی

تقدیر رئیس  سازمان از همکاران بخش اداری مالی

به گزارش روابط عمومی سازمان ، دکتر درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از همکاران بخش اداری مالی سازمان به مناسبت روز حسابداری تقدیر کردند.

علی درویش در این جلسه ضمن تبریک این روز از کلیه همکاران بخش اداری و مالی سازمان تشکر و تقدیر کردند

اخبار مرتبط