تاریخ بروزرسانی:

تمديد اعتبار گواهينامه هاي صلاحيت پيمانكاران و مشاوران

تمديد اعتبار گواهينامه هاي صلاحيت پيمانكاران و مشاوران
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر، آقاي دكتر درويشي رياست محترم سازمان اظهار داشتند به‌منظور كاهش مراجعات متقاضيان، حفظ سلامت جامعه و جلوگيري از انتشار بيماري در شرايط كنوني، كليه گواهينامه هاي صلاحيت پيمانكاري و خدمات مشاوره كه اعتبار آن ها منقضي گرديده، براساس اطلاعيه صادره امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان خرداد و تير ماه ۱۳۹۹ معتبر خواهند بود.

در همين راستا اطلاعيه اي توسط دفتر امور پيمانكاران و مشاوران معاونت نظام فني و اجرايي سازمان به شرح ذيل تهيه و صادر گرديده است.

*اطلاعيه در خصوص تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه هاي صلاحيت پيمانكاري و صلاحيت خدمات مشاوره*

  با سلام و احترام و تبريك سال جديد ؛
پيرو نامه هاي شماره ۷۳۴۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ و شماره ۷۳۷۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ رئيس محترم امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور، به استحضار مي‌رساند به‌منظور حفظ سلامت جامعه، جلوگيري از انتشار بيماري و مراجعه حداقلي متقاضيان به سازمان، اعتبار گواهينامه هاي پيمانكاري كه بالاترين پايه آن ۳، ۴ يا ۵ باشد و پس از ابتداي تيرماه ۱۳۹۷ منقضي شده اند (يا مي شوند)، تا پايان خردادماه ۱۳۹۹ تمديد مي گردد. همچنين گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره كه در سال ۱۳۹۸ منقضي شده يا در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ منقضي خواهد شد، تا پايان تيرماه ۱۳۹۹ تمديد مي گردد. بديهي است مبناي تاريخ انقضاء گواهينامه، سامانه اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور- پايگاه ساجار (Sajar.mporg.ir) مي باشد.
متقاضيان عزيز در صورت داشتن هرگونه سوال مي‌توانند بعد از تعطيلات نوروز از روز ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ با   كارشناسان مربوطه (احمدرضا آرامي – محمدعلي حجري) با شماره تلفن هاي  (۰۷۷۳۱۶۰۰۲۳۴ يا  ۰۷۷۳۱۶۰۰۱۰۰) تماس حاصل فرمايند. با تشكر

دفتر امور پيمانكاران و مشاوران معاونت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

اخبار مرتبط