ارتباط با مدیران

عکس

نام

سمت

تلفن

ایمیل

دکتر علی درویشی

ریاست سازمان

۰۷۷-۳۱۶۰۰۴۰۱

Darvishi.a@mporg.ir

محسن پاپری زارعی

معاون هماهنگی بودجه و نظارت

۰۷۷-۳۱۶۰۰۲۰۲

Papari.m@mporg.ir

رحمت الله حسن ابراهیمی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

۰۷۷-۳۱۶۰۰۱۰۱

Ebrahimi.r@mporg.ir

علیرضا محمدی باغملایی

معاون آمار و اطلاعات

۰۷۷-۳۱۶۰۰۳۰۱

Mohamadei.a@mporg.ir

غلامرضا سیه بازی
معاون نظام فنی و اجرایی و دبیر شورای فنی

۰۷۷-۳۱۶۰۰۲۳۰

Seyahbaz.gh@mporg.ir

علی پورداود

مدیر امور مالی و پشتیبانی

۰۷۷-۳۱۶۰۰۲۵۰

Pourdavod.a@mporg.ir

جهانگیر شاهینی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

۰۷۷-۳۳۵۵۴۴۳۶ 

Shahini.j@mporg.ir

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است