تاریخ بروزرسانی:

نمودارهای نرخ تورم

نرخ تورم استان بوشهر از تیر 1400

advanced divider

نرخ تورم سالانه

advanced divider

تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان بوشهر