معرفی سازمان

شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 • هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور
 • بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت استان
 • تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات جغرافیایی استان
 • بررسی،تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان
 • توسعه و تجهیز منابع استانی با تأکید برحذف وابستگی به درآمدهای نفت و گاز
 • تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی
 • نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان
 • نظارت براجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ملی و استانی و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی آن‌ها
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، ‌مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آ‌ن‌ها
 • راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان
 • راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان
 • نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها، فرایند‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان
 • نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، تدوین ضوابط و معیارهای فنی، در سطح استان
 • راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی استان
 • انجام وظایف مصرح در ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان
 • ظرفیت سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی- غیردولتی در اجرای پروژه‌های استان


وظایف ریاست حوزه ریاست سازمان و روابط عمومی

 • برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات رئیس سازمان و ابلاغ مصوبات و تصیمات متخذه به واحدها و یا مراجع ذیربط
 • برنامه‌ریزی و ساماندهی حضور رییس سازمان در گردهمایی‌ها، ملاقات‌ها، بازدیدها و مأموریت‌ها با هماهنگی و همکاری دیگر سازمان‌ها و معاونت‌های سازمان
 • بررسی اخبار رسانه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی و استخراج مطالب مربوط به سازمان و ارسال برای رییس سازمان و معاونت‌های مربوطه
 • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی و خارجی به منظور دریافت و بررسی نظرات مخاطبان و تشریح فعالیت‌های سازمان و پاسخگویی به اذهان عمومی
 • انجام امور مربوط به مناسبت‌ها و مراسم با همکاری مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
 • انجام هماهنگی‌های لازم با حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرکز
 • دریافت، بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایت افراد حقیقی و حقوقی از واحدها و کارکنان سازمان
 • ایجاد هماهنگی و همکاری با مرکز حراست در انجام امور مربوط به حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن سازمان، ارایه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان، بررسی صلاحیت و اعلام‌نظر جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل حساس و یا اعزام به خارج از کشور، صدور کارت شناسایی و مجوز رفت و آمد و سایر مواردی که از سوی مرکز حراست به استان‌ها اعلام می‌گردد.

 

 

نمودار سازمانی

 

تاریخچه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد.

در ۱۷ فروردین سال ۱۳۲۵ به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران هیأتی به نام هیأت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیأت دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیأت در مرداد ماه سال ۱۳۲۵ تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها، هیأت جدیدی به نام هیأت عالی برنامه تشکیل شود.
هیأت عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور را تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار با توجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان‌هایی که عملیات مشابه انجام می‌دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد ‌شد؛ اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تأسیس شد که بعداً این اداره سازمان موقت برنامه نامیده ‌شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیبش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود.

نظام برنامه‌ریزی در برنامه سوم عمرانی تحولاتی اساسی یافت که مهم‌ترین آن به شرح زیر بود:

– دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به طور مستقیم وارد فرآیند برنامه‌ریزی شدند. در مراحل اول، چارجوب کلی برنامه شامل هدف‌های کلان و تخصیص بخشی اعتبارات توسط معاونت اقتصادی سازمان برنامه تعیین شد و در مرحله بعدی برنامه‌های اجرایی بخش‌ها در کمیته‌های بخشی تهیه گردید. کمیته‌های مزبور متشکل از نمایندگانی از معاونت اقتصادی سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بود. هدف از تشکیل این کمیته‌ها علاوه بر تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه‌ها بود.
– سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول گردید. سازمان فقط اجرای طرح‌هایی را که در برنامه دوم بر عهده داشت ادامه داد.
– هیأت نظارت و شورای عالی حذف و جای آن را هیأت عالی برنامه و هیأت حسابرسی گرفتند.
– معاونت طرح‌ها و برنامه در سازمان برنامه که مهم‌ترین وظیفه آن تهیه گزارش اقتصادی و ارزیابی طرح‌های در دست اجرا و سنجش اقتصادی آن‌ها بود، ایجاد شد.
– سازمان برنامه موظف شد در پایان شهریورماه هر سال گزارش اقتصادی سال جاری و نیز پیش‌بینی سال آینده را تهیه و به هیأت عالی برنامه ارایه کند.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱، سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن «سازمان برنامه و بودجه» نامیده ‌شد.

وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر بود:

۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی.
۲- تهیه برنامه درازمدت با تبادل‌نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
۳- تهیه برنامه عمرانی پنج‌ساله طبق فصل چهارم این قانون.
۴- پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
۵- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
۶- نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
۷- هم‌آهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور.
۸- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
۹- بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸)  به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و فعالیت‌های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.

در سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود، در راستای تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای اصول ۶۰، ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای مفاد ماده ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه تصویب نمود:
«معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مؤسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» فعالیت می‌کنند.

شورایعالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶و ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موافقت نمود.
شورایعالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۵با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تصویب نمود: وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره گردد.

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است