تاریخ بروزرسانی:

بيانيه حريم خصوصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

بيانيه حريم خصوصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

با كمال احترام به شما كاربر محترم ، به استحضار مي رساند : حريم شخصي شما مراجعه كننده محترم به وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي  استان بوشهر براي ما محترم شمرده مي‌شود. حفاظت بيشتر از حريم خصوصي افراد در شبكه، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران مي‌شود، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت‌هاي جاري مي‌گردد. هدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما درباره‌ي نوع و نحوه‌ي استفاده از اطلاعاتي است كه در هنگام بازديد از اين سايت، از جانب شما دريافت مي‌گردد.

اين سازمان  براساس ماده ۷ تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شوراي عالي اداري مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران وب سايت خود دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفايت مي‌كند، دريافت كرده و از انتشار آن يا در اختيار قراردادن آن به ديگران خودداري مي‌نمايد.

برخي از اطلاعات شما در هنگام بازديد از صفحات وب سايت و يا ثبت نظرات و ارتباط با ما، ثبت مي‌گردند. اطلاعات جمع‌آوري شده از بازديدكنندگان، صرفاً براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سايت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و هيچ بخشي از اطلاعات شخصي شما را بدون اطلاع و اجازه‌ي قبلي، با فرد يا موسسه‌ي ديگري در ميان نخواهيم گذاشت.

اطلاعات خصوصي تكميل كنندگان فرم‌هاي الكترونيكي، به هيچ وجه دراختيار عموم قرار نمي‌گيرد.

اين سايت جهت جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز خود از فناوري متعارف كوكي استفاده مي كند. كوكي حجم كوچكي از اطلاعات است، كه معمولاً بر روي ديسك سخت و يا در مواردي بر روي حافظه موقت كامپيوتر شما از جانب سرويس دهنده نوشته مي شود. از آنجايي كه كوكي ها فاقد هرگونه داده اي جهت اجراي فرامين و كدهاي كامپيوتري است، ناقل ويروس هاي كامپيوتري نيست و لذا نمي تواند كامپيوتر شخصي شما را آلوده سازد. همچنين كوكي به كار گرفته شده در اين سايت، قابليت كشف و ثبت نشاني پست الكترونيكي شما را ندارد.

همچنين براي تبادل امن اطلاعات از پروتكل HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure ) استفاده مي گردد. HTTPS شامل يك ارتباط بر روي پروتكل انتقال ابرمتن است كه توسط امنيت لايه انتقال رمزگذاري مي‌شود. مهم‌ترين اهداف استفاده از HTTPS اصالت‌سنجي وبگاه، حفاظت از حريم خصوصي و يكپارچگي داده‌هاي انتقالي است.

در آخر خاطر نشان مي‌سازد اين بيانيه حفظ حريم شخصي درمورد نحوه جمع آوري و استفاده از اطلاعات توسط وب سايت هايي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي  استان بوشهر كنترلي برروي آن ها ندارد، صدق نمي كند. اگر از يكي وب سايت هايي كه به آن اشاره شده است و يا به آن پيوند (لينك) داده شده است ، بازديد مي كنيد، بيانيه حفظ حريم شخصي همان وب سايت را، قبل از ارائه اطلاعات به آن، مطالعه نماييد.

با توجه به امكان تغييرقوانين و يا خط مشي فعاليت سازمان، حق ايجاد تغيير در اين بيانيه براي سازمان مديريت و برنامه ريزي  استان بوشهر محفوظ است.

اخبار مرتبط