تاریخ بروزرسانی:

اطلاعیه شماره 2 مدیریت نظام فنی و اجرایی استان بوشهر در خصوص اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی عدد 10/1 (ده و یک دهم)

اطلاعیه شماره 2 مدیریت نظام فنی و اجرایی استان بوشهر در خصوص اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی عدد 10/1 (ده و یک دهم)

 به اطلاع کلیه شرکت های پیمانکاری می رساند پیرو بخشنامه شماره 576756/95 مورخ 1395/02/13 از تاریخ 1402/01/31 ضریب متوسط افزایش وزنی عدد 10/1 (ده و یک دهم) اعمال می گردد و شامل تمامی پیمانکارانی که فرآیند تشخیص صلاحیت آن ها قبل از تایید سوم باشد، خواهد شد و پس از تاریخ فوق الذکر، ظرفیت تمامی شرکت های پیمانکاری و اشخاص حقیقی بر مبنای این ضریب محاسبه می شود.

اخبار مرتبط