تاریخ بروزرسانی:

همكاران معاونت فنی

همكاران معاونت فنی

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

آدرس ايميل

شماره تماس

1

غلامرضا

سیه بازی

معاون نظام فني و اجرايي و دبير شوراي فني

Seyahbaz.g @mporg.ir

31600232

2

احمدرضا

آرامي

كارشناس فني

 

31600231

3

عليرضا

ابراهيمي

كارشناس فني

Ebrahemi.a @mporg.ir

31600231

4

سید مهدی

حسینی

کارشناس فنی

Hossini.m @mporg.ir

31600231

5

مهدي

رزمي

كارشناس فني

Razme.m@mporg.ir

31600234

6

مريم

بهمنشي زاد

كارشناس فني

 

31600234

7

هديه

ثالث

بايگان فني

Sales.s@mporg.ir

31600235

 

اخبار مرتبط