تاریخ بروزرسانی:

معرفی استان بوشهر

استان بوشهر با ۲۳۱۹۷ كيلومتر مربع در جنوب غرب ايران و در فاصله ۲۷ درجه و ۱۸ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۱۴ دقيقه عرض جغرافيايي و در فاصله ۵۰ درجه و ۷ دقيقه تا ۵۲ و ۵۷ دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است.  استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و قسمتي از استان كهگيلويه و بوير احمد ، از جنوب به خليج فارس و قسمتي از استان هرمزگان ، از شرق به استان فارس و از مغرب به خليج فارس محدود است و داراي مرز آبي با خليج فارس به طول ۶۲۵ ( با احتساب خورها: ۸۶۵) كيلومتر مي باشد.

آب و هواي استان از نوع گرم و صحرايي است كه در مجاورت دريا هوا گرم و مرطوب و دور از دريا گرم و خشك است. رشته كوههاي متعددي در استان وجود دارد كه معروفترين قلل اين ارتفاعات عبارتند از قله دآرنگ به ارتفاع ۱۲۲۳ متر در شهرستان دير و شرق شهر بردخون، قله كلات بوريال به ارتفاع ۷۳۰متر، قله گچور به ارتفاع ۱۶۰۳ متر ، كوه گيسكان به ارتفاع ۲۶۰۰ متر ، كوه بزپر به ارتفاع ۱۴۲۰ متر، ارتفاعات خورموج به ارتفاع ۱۸۰۰ متر و كوه سياه به ارتفاع ۱۵۰۰ متر. مهمترين رودخانه هاي استان عبارتند از: مند، رودخانه دالكي، رودخانه شاپور، رودخانه حله، رودخانه اهرم، رودخانه شور.

مهمترين تالاب استان تالاب حله با وسعت ۴۲۶۰۰ هكتار مي باشد. همچنين پارك ملي دير- نخيلو با ۲۰۰۰۰ هكتار وسعت، مامن گونه اي كمياب و حمايت شده از لاك پشت دريايي نوك آبي و سبز و درختان حرا از ديگر زيستگاه هاي استان مي باشد. زبان اكثريت مردم فارسي است. زبانهاي عربي و تركي نيز در بعضي مناطق استان رايج است.استان بوشهر داراي ۱۰ شهرستان، ۳۶ شهر، ۲۵ بخش و ۴۸ دهستان مي باشد. آب و هواي استان بياباني و نيمه بياباني است كه از ويژگيهاي آن دوره گرماي طولاني ۷ تا ۸ ماهه در طول سال مي باشد.