فعالیت و نیروی انسانی

چکیده نتایج بهار 1400

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
زمستان 1399

جداول 81 و 82 تا سال 1400

جدول 81 شامل شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر و جدول 82 همین شاخص برای جمعیت 15 ساله است که هر دو جدول به تفکیک جنسیت و استان ارائه شده اند
بهار 1398

نشریه نیروی کار تابستان 98

جداول طرح آمارگیری نیروی ‌کار در تابستان 1398 که شامل شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و 15 ساله بر حسب جنسیت، به تفکیک استان و نقاط شهری و روستایی است
سال 1397
بهار 1400

چکیده نتایج زمستان 1399

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
از بهار 1384 تا بهار 1400

نشریه نیروی کار بهار 98

جداول طرح آمارگیری نیروی ‌کار در بهار 1398 که شامل شاخص های عمده نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و 15 ساله بر حسب جنسیت، به تفکیک استان و نقاط شهری و روستایی است
تابستان 1398

نشریه نیروی کار سال 97

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن است. این هدف از طریق «براورد فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار»، «براورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها »، « براورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور» و «براورد تغییرات سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها » تأمین می‌شود.

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است