تاریخ بروزرسانی:

رویکرد و اصلاحات لایحه بودجه 1401 در توسعه منابع انسانی

حقوق و دستمزد
تبصره 18
منابع انسانی دولت
تبصره 12
تولید و بهره‌وری
تبصره 20