تاریخ بروزرسانی:

ارزیابی محور توسعه دولت الکترونیک

هدف محور توسعه دولت الکترونیک در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی، دستیابی به اهداف توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری می باشد . هدف کمی پیش بینی شده در برنامه دوره دوم اصلاح نظام اداری برای این برنامه ، بهبود رتبه ی شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبه ای کمتر از 70 ( بر اساس رتبه بندی سازمان ملل ) می باشد، که این هدف باید به صورت تجمیعی تا پایان سال 99 محقق گردد. سیاست های کلی ناظر بر اجرای برنامه شامل سیاست های کلی نظام اداری بندهای 12 و 15 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بندهای 32 و 44 می باشد. اقدامات و فعالیت هایی که زمینه تحقق دولت الکترونیک را موجب خواهد شد عبارتند از:
 • الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره­ گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش­های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاع­رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم­ها، ج- دریافت اطلاعات
 • برنامه ­ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « Mobile Government » و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه
 • توسعه واگذاری خدمات دستگاه ­های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
 • انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
 • توسعه و استانداردسازی پورتال­های دستگاهی، استانی و محلی
 • الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاه­های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک­ گذاری بانک ­های اطلاعاتی بین دستگاه ­های اجرایی)
 • توسعه استقرار پنجره واحد
 • فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی
 • حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه­های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • کاهش مراجعه دستگاه ­های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
 • بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
  ساماندهی ساختمان­ ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
 • استانداردسازی نحوه جمع ­آوری و نمایش داده­ های دستگاه­ ها بر روی نقشه ­های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد ( GNAF ) Geo coded National Address File
 • بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
 • استفاده از شماره ملی هویت و کد پستی محل اقامت در تمامی فعالیت ­های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه­ های اجرایی
در صورتی که برنامه ها و اقدامات ذکر شده ی بالا در دستیابی به اهداف دولت الکترونیک انجام گردد نتایج زیر حاصل خواهد شد:
 • ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
 • افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
 • ارتقای سطح رضایت­مندی مردم از دولت
 • چابک سازی و کوچک سازی دولت
 • مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
 • کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
 • کاهش هزینه ­های دولت و مردم