تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1400

دستور کار جلسه 1
1- گزارش عملکرد پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی سال 1399 2- طرح و تصویب پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی استان در سال 1400 3- بازدید و بررسی مشکلات طرح آهک هیدراته ساروج لیان دشتی
1400/2/29
1400/2/29
دستور کار جلسه 2
بازدید و بررسی مشکلات شرکت صنایع کربنات کلسیم اکباتان خورموج