تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1400

دستور کار جلسه 1
1- گزارش عملکرد پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی سال 1399 2- طرح و تصویب پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی استان در سال 1400 3- بازدید و بررسی مشکلات طرح آهک هیدراته ساروج لیان دشتی
1400/2/29
دستور کار جلسه 3
1- گزارش آخرین وضعیت پروژه ها (منابع طبیعی، شیلات، دانشگاه علوم پزشکی و فنی و حرفه ای) 2- گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص ثبت تعهد اشتغال در سامانه رصد 3- شناسایی و معرفی متقاضیان پشتیبان و مستقل مشاغل خانگی 4- گزارش طرح زیست بوم اشتغال، اورژانس کسب و کار و واحدهای راکد و تملیک شده
1400/10/19
دستور کار جلسه 5
1- گزارش آخرین میزان اشتغال بارگذاری شده بر سامانه رصد 2 -گزارش تسهیلات اعطایی به بانک ها از ردیف بند الف تبصره 18 3- گزارش وضعیت اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری در استان
1400/2/29
دستور کار جلسه 2
بازدید و بررسی مشکلات شرکت صنایع کربنات کلسیم اکباتان خورموج
1400/10/2
دستور کار جلسه 4
1 - ارائه گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ثبت تعهدات اشتغال در سامانه رصد 2- ارائه سیاست ها و راهبردهای سرمایه گذاری در استان 3 - ارائه مسائل و مشکلات اشتغال در استان 4- گزارش وضعیت پنجره واحد سرمایه گذاری در استان
1400/12/11