تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1396

دستور کار جلسه 1
تسهیل در فرآیند پرداخت اشتغال روستایی
96/2/4
دستور کار جلسه 3
برق دار کردن چاه های کشاورزی و سایت های پرورش میگو
96/3/6
دستور کار جلسه 5
1- اقدامات انجام شده توسط بانک ها در راستای اقتصاد مقاومتی در سال 95 و ارائه طرح ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی بانک ها در سال 96
96/3/17
دستور کار جلسه 7
1- گزارش وضعیت بخش آب در برنامه ششم توسعه توسط دستگاه های مرتبط و ارائه برنامه سال جاری 2- توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1396 استان بوشهر
96/4/3
دستور کار جلسه 9
1- ارائه مفاد بسته های رونق تولید و اشتغال 2- ارائه برنامه های سال 96 اداره کل شیلات در خصوص عملیاتی نمودن بسته های رونق تولید و اشتغال در استان و پروژه های اقتصاد مقاومتی 3-واگذاری اراضی پرورش میگو 4- پرورش میگوی متراکم
96/5/11
دستور کار جلسه 11
ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی
96/5/28
دستور کار جلسه 13
1- ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح کارورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ارائه روند اجرایی شدن برنامه اشتغال فراگیر
96/6/11
دستور کار جلسه 15
1- اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امام (ره) از طریق احداث نیروهای برق خورشیدی 2- بررسی آخرین وضعیت برق دار کردن سایت های پرورش میگو 3- ارائه طرح برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی صنعت آبزی پروری
96/6/21
دستور کار جلسه 17
1- ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح رونق تولید در سال 96 توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی 2- ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح کارورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
96/8/9
دستور کار جلسه 19
1- ارائه راهکارهای رفع موانع صادرات محصولات پتروشیمی توسط رئیس میز ملی پتروشیمی 2- ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص سرمایه گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش
96/9/5
دستور کار جلسه 21
1- ارائه گزارشی از برنامه ها و عملکرد اقتصاد مقاومتی سال 1396 ، توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2- ارائه گزارشی از کاهش قاچاق سوخت و صرفه جویی های انجام شده در مصرف سوخت و انواع فراورده های نفتی، برنامه ها و عملکرد اقتصاد مقاومتی سال 1396، توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر
96/10/11
دستور کار جلسه 23
1- ارائه گزارش روند عملیاتی شدن پنجره واحد تجاری توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی 2- ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح رونق تولید در سال 1396 توسط بانک های عامل 3- ارائه گزارش اجرایی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 1396توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی
96/10/25
دستور کار جلسه 25
1- ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال فراگیر 2- ارائه گزارشی از اشتغال زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار شامل بررسی مسائل، مشکلات و ارائه راهکارها توسط مدیر کل دفتر بانوان و خانواده 3- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات رونق تولید توسط بانک های عامل
96/11/29
دستور کار جلسه 27
1- ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان 2- ارائه گزارشی از مشکلات شرکت پروتئین گستر سینا توسط اداره کل شیلات و مدیران آن
96/1/9
دستور کار جلسه 2
گزارش عملکرد سال 95 و برنامه سال 96 پروژه ها و اقدامات اقتصاد مقاومتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی شرکت شهرک های صنعتی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 96
96/2/12
دستور کار جلسه 4
1- برق رسانی به واحدهای معدنی جاشک 2-بررسی وضعیت شرکت های جی لیان جی، صىعت پلاست پارس لیان و پلی استر آریان 3- ارائه طرح پرورش جلبک
96/3/10
دستور کار جلسه 6
1- ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی (اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، منطقه ویژه اقتصادی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سال 95 2- ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی فوق در سال 96
96/3/25
دستور کار جلسه 8
بررسی راهکارهای تسریع در فرآیند طرح رونق تولید
96/5/4
دستور کار جلسه 10
1- ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی سال 96 اداره کل شیلات 2- ارائه برنامه های اقتصادی مقاومتی سال 96 شرکت توزیع نیروی برق
96/5/26
دستور کار جلسه 12
1- گزارش وضعیت بخش بهداشت و درمان در برنامه ششم توسعه توسط دانشگاه علوم پزشکی 2- ارائه گزارش از وضعیت اشتغال و تشریح طرح کارورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
96/6/2
دستور کار جلسه 14
1- ارائه برنامه های اداره کل شیلات در حوزه آبزیان 2- ارائه برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص کنترل رواناب های سطحی
96/6/12
دستور کار جلسه 16
1- آخرین وضعیت اجرای طرح رونق تولید 2- بررسی آخرین وضعیت شرکت های جی لیان جی ، صنعت پلاست پارس لیان و پلی استر آریان
96/8/3
دستور کار جلسه 18
1- ارائه گزارش روند اجرایی شدن طرح ارتقاء ظرفیت آبزی پروری توسط اداره کل شیلات 2- ارائه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 3- ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح رونق تولید توسط بانک های عامل
96/8/23
دستور کار جلسه 20
1- ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال فراگیر 2- ارائه آخرین وضعیت طرح رونق تولید توسط دستگاه های ذیربط و بانک های عامل
96/9/21
دستور کار جلسه 22
1- ارائه گزارش اجرایی شدن پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی سال 1396 توسط دستگاه های اجرایی 2- آخرین وضعیت طرح رونق تولید
96/10/19
دستور کار جلسه 24
بررسی مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در زمینه ترانزیت کالا و تعیین تکلیف اراضی طرح توسعه
96/11/11
دستور کار جلسه 26
1- ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال فراگیر 2- ارائه گزارشی از پرداخت تسهیلات اشتغال زا در قالب تفاهم نامه های منعقد شده مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بنیاد علوی، بنیاد برکت، بانک سینا و بانک پارسیان توسط مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها 3- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات رونق تولید توسط بانک های عامل
96/12/26