تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1397

دستور کار جلسه 1
1- ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال فراگیر 2- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات رونق تولید توسط بانک های عامل
97/2/19
دستور کار جلسه 3
1- ارائه گزراشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های پرورش ماهی در قفس توسط بانک کشاورزی 2- ارائه گزارشی از طرح ها و برنامه های پیشنهادی شیلات با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال 97
97/4/17
دستور کار جلسه 5
97/5/18
دستور کار جلسه 7
1- ارائه گزارش از پرداخت تسهیلات فراگیر و اشتغال پایدار 2- ارائه برنامه اقتصاد مقاومتی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 97
97/6/21
دستور کار جلسه 9
بررسی پروژه های قابل واگذاری
97/7/25
دستور کار جلسه 11
1- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی 2- ارائه مسائل و مشکلات پتروشیمی کاویان و سایر شرکت های مشابه
97/9/7
دستور کار جلسه 13
1- ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی توسط دستگاه های اجرایی 2- بررسی عملکرد اجرای برنامه بازآفرینی شهری (نوسازی بافت فرسوده) توسط اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری ها
97/10/6
دستور کار جلسه 15
1- ارائه گزراشی از مشارکت بانک های عامل استان در پرداخت تسهیلات 2- ارائه گزارشی از واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی توسط دستگاه های اجرایی
97/11/3
دستور کار جلسه 17
1- بررسی مسائل، مشکلات و راهکاری فعال سازی پروژه های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا و پروژه های راکد بخش کشاورزی 2- ارائه گزارش پروژه های قابل واگذاری سال 1397 توسط دستگاه های اجرایی 3- ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی
97/12/16
97/2/5
دستور کار جلسه 2
97/3/7
دستور کار جلسه 4
1- ارائه گزارشی از پروژه های سال 97 دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- ارائه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات فراگیر و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات رونق تولید و رفع موانع تولید شرکت های پلیمر و مبارک توسط بانک های عامل و سازمان صنعت، معدن و تجارت
97/5/7
دستور کار جلسه 6
1- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات فراگیر 2- تبیین ظرفیت های قانونی برای واگذاری طرح های عمرانی از طریق مشارکت عمومی خصوصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
97/6/11
دستور کار جلسه 8
1- 1- ارائه گزارش از پرداخت تسهیلات فراگیر و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی 2- ارائه گزارش در خصوص احیای بافت های فرسوده توسط اداره کل راه و شهرسازی
97/7/3
دستور کار جلسه 10
1- ارائه گزارش در خصوص احیای بافت های فرسوده توسط اداره کل راه و شهرسازی 2- ارائه گزارشی از واگذری پروژه های عمرانی 3- ارائه گزارشی از پرداخت تسهیلات اشتغال زا توسط بانک سینا
97/8/20
دستور کار جلسه 12
1- ارائه گزارش پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی 2- گزارش نحوه واگذاری اراضی برای پرورش متراکم میگو در سایت های مند (دشتی) و دیلم شمالی توسط اداره کل شیلات
97/9/11
دستور کار جلسه 14
97/10/16
دستور کار جلسه 16
1- بررسی گزارش برش استانی برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی 2- گزارش آخرین وضعیت طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا و راهکارهای فعال سازی واحددهای تولیدی راکد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 3- ارائه گزارشی از پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی و ثبت آن در سامانه نیپا توسط دستگاه های اجرایی
97/12/7
دستور کار جلسه 18
1- بررسی مسائل، مشکلات و راهکاری فعال سازی پروژه های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا و پروژه های راکد بخش کشاورزی 2- ارائه گزارش پرورش میگوی دور از ساحل توسط اداره کل شیلات 3- ارائه گزارش از مسائل و مشکلات زیرساخت های مجتمع های معدنی و مرز مجاز اسکله برای شرکت های آسیای آرام و متانول کاوه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت