تاریخ بروزرسانی:

صورتجلسات اقتصاد مقاومتی سال 1399

دستور کار جلسه 1
1- گزارش عملکرد یک ساله پیشرفت 23 پروژه و طرح اقتصاد مقاومتی سال 98 و درج آن در سامانه نیپا توسط دستگاه اجرایی مرتبط 2- گزارش برنامه عملیاتی تعداد 37 پروژه و طرح اقتصاد مقاومتی مصوب سال 99 و درج منشور آن در سامانه نیپا
99/5/11
دستور کار جلسه 3
1- ارائه و بررسی مسائل اجرایی طرح های جهش تولید استان در بخش های کشاورزی، شیلات، صنعت و پارک علم و فناوری 2- طرح و بررسی توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج استان 3- تعیین تکلیف انعقاد قرارداد عاملیت طرح های جهش تولید سال 99 با بانک های عامل
99/5/30
دستور کار جلسه 5
1- بررسی و نهایی شدن شرایط واگذاری اراضی به متقاضیان پرورش میگو در استان بوشهر توسط اداره کل شیلات 2- ارائه گزارش از وضعیت اراضی واگذاری به متقاضیان از سال 1390 و آخرین وضعیت اجرایی شدن آن طرح ها توسط مدیریت امور اراضی 3- ارائه گزارش از آخرین وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان توسط دستگاه های اجرایی
99/7/29
دستور کار جلسه 7
1- بررسی وضعیت تهاتر بدهی بانک ها و موسسات اعتباری از محل مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی 2- بررسی وضعیت قرارداد عاملیت طرح های جهش تولید 3- پیگیری مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
99/8/19
دستور کار جلسه 9
1- گزارش آخرین وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی سال جاری توسط دستگاه های اجرایی و دبیرخانه ستاد 2- گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و شهرستان ها در سال 1398
99/11/1
دستور کار جلسه 11
1- تبیین و بررسی سیاست های پیشنهادی توسعه دریا محور (دکتر بیگ محمدلو) 2- ارائه و جمع بندی نظرات کارشناسی مدیران و نخبگان محلی در خصوص فعالیت های دریا محور
99/12/19
دستور کار جلسه 13
بررسی و جمع بندی طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال 1400
99/2/31
دستور کار جلسه 2
1- گزارش وضعیت واگذاری اراضی و نحوه اجرا و بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 2- بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه واگذاری اراضی به طرح های اقتصادی 3- گزارش وضع موجود، مشکلات و برنامه های تداوم فعالیت شرکت صدرا و سرمایه گذاری سازمان ایمیدرو و ایدرو در استان توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت
99/5/20
دستور کار جلسه 4
1- شزح تفاهم ناهه جهش تولید استان و اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن آن 2- ارائه گزارش بارگذاری منشور و عملکرد سه هاهه پروژه های اقتصاد مقاومتی استاىن توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نیپا
99/6/2
دستور کار جلسه 6
1- بررسی عملکرد پروژه ها و طرح های جهش تولید استان 2- بررسی وضعیت قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات طرح های جهش تولید توسط بانک های عامل
99/8/11
دستور کار جلسه 8
بررسی طرح های پیشنهادی جهش تولید در بخش های کشاورزی، آبزی پروری و صنعت توسط دانشگاه خلیج فارس
99/9/30
دستور کار جلسه 10
1- گزارش عملکرد کمیته اقتصاد مقاومتی و آخرین وضعیت پروژه ها در شهرستان های تنگستان و دشتی 2- بررسی و ارائه گزارش اخرین وضعیت بارگذاری اطلاعات پروژه های اقتصاد مقاومتی در سامانه نیپا
99/12/3
دستور کار جلسه 12
1- ارائه گزارش عملکرد 12 ماهه سال جاری بر اساس سامانه نیپا 2- ارائه گزارش عملکرد شهرستان بوشهر توسط فرماندار 3- پیگیری مصوبات سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
99/12/24