تاریخ بروزرسانی:

مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه هاي اجرايي

عنوان خدمت:

 
مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه هاي اجرايي     آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
یک روز

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
بصورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

مبادله موافقت نامه با كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادها ( قبل از تخصيص بودجه به دستگاه ها)

ندارد

قانون بودجه ساليانه كشور و دستورالعمل مبادله موافقتنامه

سامانه مبادله موافقتنامه
pe.mporg.ir