تاریخ بروزرسانی:

سومین کارگروه بهره وری استان بوشهر برگزار شد

سومین کارگروه بهره وری استان بوشهر برگزار شد

سومین  کارگروه بهره وری با حضور  آقای دکتر کرمپور معاون سازمان ملی بهره وری کشور با شرکت دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید. در این جلسه نظام نامه بهره وری جهت تدوین و اجرای برنامه های بهره وری دستگاه های اجرایی و شیوه شناسایی مسائل  و ریشه ها و نشانه های بروز مشکلات  تشریح گردید.


MPOB.IR

روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

اخبار مرتبط