تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری اولین جلسه کمیته بهره وری استان بوشهر

گزارش تصویری اولین جلسه کمیته بهره وری استان بوشهر

گزارش تصویری/ اولین جلسه کمیته بهره وری استان بوشهر

اولین جلسه کمیته بهره وری استان بوشهر به ریاست معاونت توسعه و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و با حضور دستگاه های اجرایی مربوطه، مورخ 3 آبان ماه 1401 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر برگزار شد.

اخبار مرتبط