تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پروژه های شهرستان دشتستان

گزارش تصویری بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پروژه های شهرستان دشتستان

گزارش تصویری بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پروژه های شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر روز یک شنبه به همراه جمعی از مسئولان شهرستان دشتستان در بازدید از روند پیشرفت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، ورزشی،درمانی و راهداری شهرستان دشتستان بازدید نمودند.

اخبار مرتبط