تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری جلسه تعهدات وزارت نفت در استان بوشهربرگزار شد

گزارش تصویری جلسه تعهدات وزارت نفت در استان بوشهربرگزار شد

گزارش تصویری جلسه تعهدات وزارت نفت در استان بوشهربرگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: جلسه تعهدات وزارت نفت در استان بوشهر به ریاست رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و با حضور مشاور وزیر نفت و نماینده محترم مردم شریف دشتستان و دستگاه های اجرایی مربوطه در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزار شد.

اخبار مرتبط