تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری جلسه سند تحول دولت مردمی در استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه سند تحول دولت مردمی در استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه سند تحول دولت مردمی در استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: جلسه سند تحول دولت مردمی در استان بوشهر به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

اخبار مرتبط