تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری/ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

گزارش تصویری/ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر : جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر به ریاست استاندار محترم و با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دستگاه های اجرایی مورخ 26 آبان ماه 1401 با موضوع بررسی سند تحول دولت مردمی در استان بوشهر، در محل استانداری  بوشهربرگزار شد.

اخبار مرتبط