تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر

جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر مورخ 30آبان ماه ۱۴۰۱ ،به ریاست استاندار بوشهر و با حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی در محل استانداری برگزار شد.

اخبار مرتبط