تاریخ بروزرسانی:

بازدید دکتر نعمتی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از معاونت‌ها و بخش‌های اداری سازمان

بازدید دکتر نعمتی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از معاونت‌ها و بخش‌های اداری سازمان

📸 گزارش تصویری 📸

 

🔖 بازدید دکتر نعمتی ریاست امور استان ها و مناطق و جناب آقای غلامرضاپور بهمراه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهندس محسن پاپری زارعی از معاونت ها و بخش های اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

advanced divider

اخبار مرتبط