تاریخ بروزرسانی:

نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش هاي دوره اي

عنوان خدمت:

 
نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش هاي دوره اي    آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
یک ماه

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
بصورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

نظارت بر اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و ارائه گزارش هاي دوره اي

ندارد

برنامه هاي پنج ساله كشور

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم
5dpr.mporg.ir