تاریخ بروزرسانی:

حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر

حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با حضور در در برنامه گفتگو صداو سیمای مرکز بوشهر به تشریح پروژه های سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر پرداخت.

اخبار مرتبط