تاریخ بروزرسانی:

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در روز دوشنبه جلسه کارگروه توسعه مدیریت سازمان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید.

در ابتدا این جلسه آقای حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گزارشی در­خصوص ارزیابی عملکرد سازمان د­ر­سال جاری و بیان شاخص های اختصاصی  و تغییرات آن با موارد مشابه در سال های گذشته ارائه نمود.

در ادامه نیز معاونین محترم به ارائه گزارش و همچنین بحث ، تبادل نظر و  تقسیم بندی وظایف در جهت ارائه منظم و دقیق  مستندات مربوطه برای فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان در سال جدید پرداختند.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به عملکرد سازمان در شاخص های اختصاصی در سال گذشته و کسب رتبه سوم در کشور افزود:

تمامی بخش های سازمان باید در اسرع وقت ضمن تدوین برنامه زمان بندی تدوین مستندات مورد نیاز در شاخص های اختصاصی در ارزیابی عملکرد سازمان را تهیه و همچنین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان نیز به عنوان متولی و هماهنگ کننده  این امر مهم معرفی شدند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  با تاکید بر هدف گذاری در جهت ارتقا رتبه سازمان در سال جدید اضافه نمودند:

 معاونت های سازمان ضمن تدوین و ترسیم برنامه زمان بندی ،اقدامات لازم و هماهنگی کامل بایک­دیگر برای­ اقدامات مشترک بین معاونت ها و ارائه مستندات­لازم  انجام داده و همچنین در جهت برنامه ریزی دقیق برای پیشبردفرآیند  ارزیابی عملکرد سازمان مقرر گردید، هر هفته جلسه کار گروه توسعه مدیریت سازمان تشکیل گردد.

علی درویشی در پایان افزود:

ارزیابی عملکرد مصداقی بارز و مناسب از فعالیت های یک سازمان است، که میتواند در ترسیم افق ها و برنامه های سال آینده هر سازمان موثر باشد. باید در بحث فرآیند ارزیابی سازمان تمامی همکاران حوزه های معاونت مستندات درخواستی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سازمان اداری واستخدامی تهیه و بارگذاری نمایند.

اخبار مرتبط