تاریخ بروزرسانی:

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد سال 1402 دستگاههای اجرایی استان بوشهر

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد سال 1402  دستگاههای اجرایی استان بوشهر

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد سال 1402 دستگاههای اجرایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر فرایند ارزیابی عملکرد سال 1402 دستگاههای اجرایی استان بوشهر با حضور رئیس کارگروه ارزیابی راهبری کشور، مدیران دوره آموزش توجیهی شاخص های ارزیابی عملکرد و کارشناسان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان بوشهر آغاز شد.

در این فرآیند با همکاری برخی از دستگاه های اجرایی 2754 سنجه عمومی و 864 شاخص اختصاصی از 54 دستگاه اجرایی توسط ارزیابان آموزش دیده مورد بررسی و ارزش گذاری قرار می گیرد. نتایج این ارزیابی پس از بررسی نهایی در قالب جشنواره شهید رجایی در هفته دولت به اطلاع عموم مردم و مراجع ذی صلاح رسانده می شود و دستگاه هایی که در تحقق اهداف خود توفیق داشته اند مورد تقدیر قرار می گیرند.

اخبار مرتبط