تاریخ بروزرسانی:

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در اردیبهشت ماه سال 1402

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در اردیبهشت ماه سال 1402

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر  برگزار می کند

اجرای دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در اردیبهشت ماه سال 1402


ردیف
عنوان دوره های حضوری ساعت دوره شروع دوره ساعت برگزاری
1 تربیت مدرس 32 09/02/1402 00: 10
2 قانون الحاق2(شرح تفصیلی ماده 23 ) 6 11/02/1402 00: 10
3 توجیهی بدو خدمت 70 23/02/1402 00: 10
4 بازآموزی مهارتهای هفت گانه(ICDL) 22 24/02/1402 00: 10
5 تفکرخلاق(دوره مدیریتی) 8 25/02/1402 10:00

ردیف
عنوان دوره های  غیرحضوری ساعت دوره شروع دوره ساعت برگزاری
1 اصول نظارت و کنترل 12 11/02/1402 00 : 12
2 کارآفرینی سازمانی 6 18/02/1402 00 : 12
3 مدیریت ساختارهای سازمانی 6 20/02/1402 00 : 12
4 مدیریت روابط عمومی 8 26/02/1402 12:00
5 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان(دوره مدیریتی) 4 05/02/1402 00 : 12
6 اصول و تکنیک‌ها و موانع خلاقیت(دوره مدیریتی) 8 20/02/1402 00 : 12

جهت شرکت در دوره های حضوری به آدرس بوشهر خیابان چمران (چهارباندی) نبش خیابان دانشگاه پیام نور-مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری مراجعه نمائید.

جهت شرکت در دوره های غیر حضوری به نشانی  سامانه مرکز     bulms.smtc.ac.ir مراجعه فرمائید.

 

اخبار مرتبط