تاریخ بروزرسانی:

از سال 1392 تا کنون بالغ بر 700 میلیارد تومان از اعتبارات استان به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است

از سال 1392 تا کنون بالغ بر 700 میلیارد تومان از اعتبارات استان به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است


از سال 1392 تا کنون بالغ بر 700 میلیارد تومان از اعتبارات استان به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بیش از 700 میلیارد تومان از اعتبارات استان به بخش حمل ونقل اختصاص یافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اظهار داشتند: از سال 92 تا کنون بالغ بر 700 میلیارد تومان از اعتبارات استان در حوزه حمل ونقل جاده ای هزینه شده و بیش از 257 کیلومتر راه به بهره برداری رسیده است.
علی درویشی افزود: حوزه حمل ونقل و ایجاد زیر ساخت های جاده ای در تمام نقاط استان و نگهداری و تعریض راهها و حذف نقاط حادثه خیزدر تمام سال های گذشته مورد توجه بوده و بخش زیادی از اعتبارات استان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر استان بوشهر با بهره مندی از 671 کیلومتربزرگراه و 1055 کیلومتر راه روستایی آسفالته توانسته در بین سایر استانها از حیث شاخص های حمل و نقل وضعیت بسیار مطلوبی را داشته باشد.
ایشان در ادامه بیان داشتند در سال های اخیر پروژه های مهمی در دست اجراه بوده که برخی از آنها دارای پیشرفت بسیار مطلوبی هستند و با تامین اعتبار طی سال جاری و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
احداث 87 کیلومتر از بزرگراه دالکی- کنارتخته، بخشی از محور ساحلی بزرگراهی بوشهر- دیر، بزرگراه کمربندی کنگان به طول 30 کیلومتر، 9کیلومتر جاده وفاق، بزرگراه خمیر- لنگه- عسلویه به طول 35 کیلومتر و راه اصلی ریگ-گناوه به طول 11 کیلومتر بخشی از مهمترین پروژه های بخش حمل و نقل جاده ای استان هستند.

اخبار مرتبط