تاریخ بروزرسانی:

استان بوشهر موفق ترین استان برای چانه زنی بودجه

استان بوشهر موفق ترین استان برای چانه زنی بودجه

استان بوشهر موفق ترین استان برای چانه زنی بودجهاستان

خوزستان بالاترین سطح بودجه استانی را در بودجه ۱۴۰۲ داشته است. به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بودجه استانی در سال ۱۴۰۲ ،استان خوزستان بیشترین و استان قم کمترین سطح بودجه استانی در قانون را داشته اند. همچنین این گزارش نشان می دهد قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه در استان بوشهر بیشترین افزایش و در استان البرز کمترین افزایش را داشته است. روزنامه ابرار اقتصادی- دوشنبه 10 مهر                                                                                                                                                                                   https://www.pishkhan.com/Archive/1402/07/14020710/AbrarEghtesadi659811497114495548118355.pdf

اخبار مرتبط