تاریخ بروزرسانی:

اعلام زمان بندی ورود گزارش های خود ارزیابی شاخص های عمومی سطح ملی و استانی

اعلام زمان بندی ورود گزارش های خود ارزیابی شاخص های عمومی سطح ملی و استانی

اعلام زمان بندی ورود گزارش های خود ارزیابی شاخص های عمومی سطح ملی و استانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، علی درویشی بیان داشت: بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی در سطح ملی می بایست حداکثر تا تاریخ 99/12/28 نسبت به ورود گزارش های خود ارزیابی شاخص های عمومی در سامانه تسمآ ( سامانه ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: این زمان برای دستگاه های استانی با توجه به هماهنگی ستاد دستگاه ها با واحدهای استانی حداکثر تا اواخر فروردین ماه سال آینده خواهد بود.

آقای درویشی افزود؛ دستگاه هایی نظیر دانشگاه ها، شهرداری بوشهر و بانک ها که فاقد سامانه ارزیابی استانی هستند، می بایست ضمن هماهنگی و تفاهم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تدوین شاخص های اختصاصی، از ابتدای اردیبهشت سال آینده می توانند نسبت به ورود گزارش خود ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی خود اقدام نمایند.

وی افزود؛ آخرین مهلت ورود گزارش برای اینگونه دستگاه ها پایان اردیبهشت می باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، همچنین بیان داشت؛ مستندات بارگزاری شده توسط دستگاه های اجرایی استان در مدت 23 روز کاری از 24 خردادماه توسط کارشناسان ارزیاب این سازمان مورد بررسی اولیه قرار خواهد گرفت. به منظور تعامل مناسب تر با دستگاه های اجرایی، فرصتی 5 روزه نیز پس از پایان ارزیابی اولیه به واحدهای استانی به منظور رفع ابهام و اشکالات احتمالی در چارچوب بخشنامه های موجود داده خواهد شد.

در پایان نیزایشان همچنین انجام فرایند نهایی ارزیابی عملکرد را اواخر مرداد و زمان برگزاری جشنواره شهید رجایی را شهریور اعلام نمود.

اخبار مرتبط