تاریخ بروزرسانی:

انتصاب رئیس جدید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر

انتصاب رئیس جدید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر ، دکتر توتونچی ملکی رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور در پی حکمی از طرف جناب آقای دکتر منظور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تقدیر از تلاش ها و خدمات ارزنده آقای محسن پاپری زارعی ، آقای علی پورداوود را به عنوان رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر معرفی کرد.

اخبار مرتبط