تاریخ بروزرسانی:

انجام طرح های پژوهشی و حمایت مالی در استان بوشهر ساختارمند می گردد

انجام طرح های پژوهشی و حمایت مالی در استان بوشهر ساختارمند می گردد

انجام طرح های پژوهشی و حمایت مالی در استان بوشهر ساختارمند می گردد

به گزارش روابط عمومی ،  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در حاشیه جلسه کارگروه پژوهش استان اظهار داشتند: .با توجه به رویکرد های توسعه ای استان و نیاز های پژوهشی اعلام شده توسط دستگاه های اجرایی استان ، هفت کمیته تخصصی برای نهایی کردن اولویت های پژوهشی مشخص گردید.

علی درویشی اظهار داشت: موضوعات تعریف شده توسط دستگاه های اجرایی در حوزه هایفناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی؛نفت و گاز و انرژی و محیط زیست؛ آب و کشاورزی؛عمران،تولید و صنایع دریایی؛ زیست فناوری و سلامت ؛ توسعه مدیریت و زیست بوم کسب و کار و حوزه آموزش،فرهنگ و هنر تقسیم بندی شد. وی در ادامه افزود در هر یک از حوزه های هفتگانه کمیته های تخصصی، افراد صاحب نظر و اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،مسئولیت بررسی اولویت های پژوهشی استان را بر عهده دارند. ایشان افزودند: پروژه ها با رعایت چهار شاخص اصلی: محصول محوری، مساله محوربودن ،دارا بودن رویکرد توسعه پایدار و تدوین در چارچوب سند علم و فناوری واقتصاد دانش بنیان و سایر اسناد توسعه ای استان مورد بررسی و تامین اعتبار قرار خواهند گرفت.

اخبار مرتبط