تاریخ بروزرسانی:

اولویت های عمرانی شهرستان دیر

اولویت های عمرانی شهرستان دیر

اولویت های عمرانی شهرستان دیر

در ادامه بازدید های شهرستانی و بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی سطح استان،پس از تنگستان و دشتستان و گناوه و دیلم از پروژه های شهرستان دیر و کنگان بازدید صورت  گرفت. در این بازدید وضعیت پروژه های پارک ورودی شهر بردخون،اسکله خورخان، آبرسانی به روستای دمیگز،ساحل سازی دیر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این از تالار فرهنگ و احداث پانسیون در بیمارستان دیر نیز بازدید به عمل آمد.
برخی از پروژه ها با رویکردی که در کمیته تخصیص استان مبنی بر اتمام پروژه های نیمه تمام مورد تاکید بوده در مرداد ماه تخصیص اعتبار به آنها انجام شده و این بازدید ها با هدف فعال سازی و تسریع در بهره برداری  از این پروژه ها صورت می گیرد.

اسکله خورخان که از مصوبات سفر رییس جمهور به استان بوده نیز با تزریق اعتبار فعال شده و از پیشرفت مناسبی برخوردار است و انتظار میرود با تاخیر بسیار زیادی که تاکنون در این پروژه رخ داده فاز اول ان جهت تسهیل در پهلوگیری قایق ها تا پایان سال به اتمام برسد.

آبرسانی به مجتمع روستایی دمیگز که سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت به دلیل نبود مخزن و ایستگاه پمپاژ در این خط آبرسانی پایداری به این روستاها انجام نمی شد که برای رفع این مشکل نیز آب و فاضلاب استان تا شش ماه آینده نسبت به رفع نواقصات آن اقدام خواهد نمود.

در حوزه فرهنگ جهت بهره برداری از نگارخانه در کمیته تخصیص توجهی به تکمیل تالار فرهنگ دیر و اتمام نگارخانه آن صورت گرفته بود که متاسفانه پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار نبود و نیازمند تامین منابع بیشتری در مدت زمان باقیمانده از سال بود که ان شاالله در کمیته تخصیص نسبت به این پروژه اتخاذ تصمیم مناسب می پذیرد .
یکی از مشکلات بیمارستان دیر عدم ماندگاری کادر درمان بود که برای شرایط بهتر از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری مبلغ ۴میلیارد برای ان اختصاص یافته بود و دانشگاه علوم پزشکی تا قبل از پایان سال نسبت به انتخاب پیمانکار و فعال سازی پروژه اقدام خواهد نمود.قطعا انتظار میرود که تا نیمه اول سال آینده این پروژه تکمیل و در اختیار پزشکان و کادر درمان این بیمارستان قرار گیرد.

در ادامه تکمیل نگارخانه برای جوانان دیر از استادیوم این شهر نیز بازدید صورت پذیرفت و برای استفاده بیشتر ورزشکاران از زمین چمن این ورزشگاه تکمیل روشنایی آن پیشنهاد شد که با تامین اعتبار انجام شده در کمیته برنامه ریزی شهرستان و تخصیص انجام شده اداره کل ورزش و جوانان نسبت به شروع عملیات آن اقدام خواهد نمود. مضاف بر این برای رفع محدودیت های اماکن ورزشی برنامه ریزی برای مجموعه ورزشی دیگری که مالکیت زمین ان انجام شده مورد تاکید قرار گرفت.

در شهرهای دیر و بردستان نیز پروژه های عمران شهری متعددی از محل اعتبارات داخلی شهرداری آغاز شده و اعتبارات تکمیلی آن توسط کمیته برنامه ریزی سال جاری تامین شده و از روند مناسبی نیز برخوردار بودند و تمام پروژه های بازدیدی فعال بوده که قطعا برای تسریع در اتمام آنها در دهه فجر در کمیته تخصیص استان منابعی به انها اختصاص خواهد یافت.

جاده وفاق یکی از مهمترین پروژه های شهرستان دیر بوده و قطعا با تکمیل آن و ساحل سازی های اطراف و تکمیل دهکده های کردشگری شهر های دیر،بنک و کنگان زمینه را برای ایجاد بزرگترین رینگ گردشگری ساحلی در جنوب کشور فراهم خواهد نمود. هر دو قطعه این مسیر در شهرستان های دیر و کنگان فعال بوده و عملیات پل ارتباطی نیز اغاز شده و انتظار میرود با توانمندی پیمانکاران این پروژه و رفع مشکلات مالی ان در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

اخبار مرتبط