تاریخ بروزرسانی:

اولین سند توسعه دانش بنیان کشور ابلاغ گردید

اولین سند توسعه دانش بنیان کشور ابلاغ گردید

اولین سند توسعه دانش بنیان کشور ابلاغ گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان، علی درویشی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهرگفت: رشد موزون در تمامی بخش ها نیازمند وجود رویکرد یکپارچه است که وجود دانش در این زمینه نقش کلیدی دارد.

دبیر جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ، استان بوشهر را به عنوان پایلوت در زمینه تدوین سند توسعه دانش بنیان در بین ۳۱ استان کشور انتخاب نمود که سرانجام این سند تدوین و در جلسه یکصد و بیست و هفتم شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور که در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴ به تصویب رسیده و برای اجرا در سال جاری به استان ابلاغ گردید.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بیان داشتند، در این سند که در 8 ماده و 3 تبصره تنظیم گردیده است برای دستیابی به توسعه مد نظر در تمامی زمینه ها برای دستگاه های اجرایی مرتبط ، وظایف و تکالیفی تعیین گردیده است.

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در حوزه باز سازی بافت قدیمی و گردشگری استان ارائه گردید.

اخبار مرتبط