تاریخ بروزرسانی:

بازدید از بیمارستان خلیج فارس و تقدیر از کادر پرستاری به مناسبت روز پرستار

بازدید از بیمارستان خلیج فارس و تقدیر از کادر پرستاری به مناسبت روز پرستار

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از بیمارستان شهدای خلیج فارس و تقدیر از کادر پرستاری به مناسبت گرامی داشت روز پرستار

اخبار مرتبط